Quality Assurance

Met Quality Assurance zorgt u ervoor dat de kwaliteit van uw project van hoog niveau is, blijft of komt.

Kwaliteitsfactoren bepalen mede of uw project succesvol is. Kwaliteitsfactoren die wij onderscheiden hebben onder andere betrekking op tijd, kosten, gemaakte afspraken en afgesproken kaders. Wij bieden ten aanzien van Quality Assurance ondersteuning op het definiƫren, inzichtelijk maken en beoordelen van deze kwaliteitsfactoren. Onze Quality Assurance werkzaamheden kunnen worden onderverdeeld in de volgende varianten:

  • Quality control: Met quality control meet en analyseert u tijdens het project voortdurend of de kwaliteitsfactoren voldoen aan uw eisen en best practices. Wij ondersteunen in dit kader onder andere met het opstellen van kwaliteitsplannen, implementeren van standaarden en werkwijzen, toetsing aan gemaakte afspraken en rapportage hierover. Dit stelt u in staat om tijdig bij te sturen.
  • Pre implementation reviews: hierbij voeren wij enkele weken voordat een IT project afgerond wordt een audit uit op vooraf gedefinieerde requirements en door ons ingebrachte best practices. Er wordt gerapporteerd en geadviseerd over eventuele tekortkomingen zodat u dit kunt meenemen in go/no-go beslissing ten aanzien van livegang.
  • Post implementation reviews: Helaas komen we nog steeds vaak tegen dat na afloop van een IT project of software implementatie deze niet voldoet aan de eisen en wensen van de gebruikersorganisatie. In onze ervaring is gebleken dat kleine aanpassingen vaak kunnen leiden tot enorme stappen in de gebruikerstevredenheid. In een post implementation review brengen wij de knelpunten in kaart, onderzoeken wij de oorzaak (veelal liggen deze in de hierboven genoemde kwaliteitsfactoren) en adviseren wij over de vervolgstappen die genomen kunnen worden om de kwaliteit te verhogen.