Autorisatie management

Het opzetten, implementeren en controleren van autorisaties blijft voor veel organisaties een complexe en tijdrovende exercitie.

Al zolang organisaties gebruikmaken van informatietechnologie speelt de toegangsverlening tot de informatie van de organisatie een belangrijke rol. Informatie is tegenwoordig één van de meest waardevolle ‘assets’ van een organisatie. Zonder de juiste informatie worden foutieve beslissingen genomen, kan het bedrijfsproces niet goed worden uitgevoerd, worden klanten minder goed geholpen of wordt schade geleden.

Het is dus zaak dat iemand over de juiste informatie kan beschikken en dat onbevoegden geen toegang hebben tot informatie, bijvoorbeeld financiële gegevens, klantgegevens en informatie die wordt gebruikt voor de besturing en uitvoering van de primaire processen.

Met het steeds complexer wordende applicatielandschap, fusies en overnames en eisen van de business ten aanzien van IT is het voor organisaties een voortdurende uitdaging om de autorisaties op orde te krijgen, en die ook op orde te houden.

Wij helpen organisaties met het stelsel van organisatie, processen en techniek aan de hand van specialistische tooling en onze best practices. Wij adviseren bijvoorbeeld hoe organisaties kritische functionaliteiten af kunnen schermen en fraude kunnen beperken aan de hand van functiescheiding, maar ook welke procedures ingericht moeten worden om dit te borgen.